Ennakoiva ajaminen

 

 

Ennakoiva ajaminen

Ennakoivan ajamisen koulutus tarjoaa kuljettajille valmiudet ajossa ilmenevien riskien tunnistamiseen. Koulutuksessa keskitytään kuljettajan ja ajoneuvon ajovalmiuteen. Muita aiheita ovat kuormaamisen, ajonopeuden ja turvallisuusvälien merkitys liikenneturvallisuuden kannalta sekä vastuullinen toiminta vaaratilanteessa. 

Ennakoivan, taloudellisen ja turvallisen ajotapakoulutuksen pitää sisältyä kuorma- ja linja-auton kuljettajien 35 tunnin koulutusjaksoon. Seitsemään oppituntiin jaettava koulutus toteutetaan teoriaopetuksena. 

Vaihtoehtoisesti koulutuksen voi suorittaa talvella osana liukkaan kelin koulutusta, niin kutsuttuna tilauskoulutuksena. Koulutus voidaan toteuttaa myös osissa, jolloin kurssilainen osallistuu osan aikaa teoriaopetukseen ja osan taloudellisen ajon liikenneopetukseen kuorma- tai linja-autolla. 

Ilmoittaudu koulutukseen